Tankmix™ Home > Krok 1 Czech Republic
 • Vyberte produkt Yara

  Produkt Yara
  Typ hledání


 

 

  
 • Parametry

  Uživatel [ Guest ]
  Země
  Jazyk
  Odhlásit ]


 • Věnujte prosím pozornost

  Informace obsažené v tomto programu se vztahují pouze k FYZICKÉ MÍSITELNOSTI a nepředstavují záruku chemické a / nebo biologické kompatibility, ani bezpečnosti jakéhokoliv tankmixu pro plodiny. Pro konkrétní tankmix, pro poskytovatele postřikových služeb a poradce dopouručujeme striktně dodržovat doporučení uvedená na etiketách výrobců pesticidů. Společný účinek použitých komponentů v tankmixu může být ovlivněn mnoha faktory, jež jsou mimo kontrolu společnosti Yara, a proto za takové společné aplikace přebírá riziko plně koncový uživatel.